Skip to content Skip to footer
1. OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

Domena www.welcome-spring.hr je u vlasništvu tvrtke Spot d.o.o. i pristupom internet stranicama prihvaćate primjenu Uvjeta korištenja internet stranica i njihove pravne učinke. Vlasnik domene zadržava pravo u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Uvjete korištenja bez prethodne obavijesti, a ukoliko ne prihvaćate na primjenu ovih Uvjeta korištenja, molimo da se suzdržite od pristupa stranicama u vlasništvu tvrtke SPOT d.o.o. (Trg bana Josipa Jelačića 4, 42000 Varaždin, OIB: 82699074233)

Svi sadržaji objavljeni na stranici su vlasništvo tvrtke SPOT d.o.o. Sadržaji se ne smiju mijenjati, kopirati, prikazivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili distribuirati bez pismenog pristanka vlasnika. Tvrtka SPOT d.o.o. će, u skladu sa svojim mogućnostima održavati funkcionalnost internet stranica te u razumnim okvirima osiguravati pouzdanost i točnost objavljenih informacija, ali nije odgovorna za eventualne prekide u mogućnosti pristupa web stranici, niti može jamčiti da za cjelovitost, točnost ili pouzdanost bilo kojeg objavljenog podatka. Vlasnik domene može u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijeniti bilo objavljeni sadržaj. Vlasnik domene ne odgovara za bilo kakvu štetu, gubitke odnosno evenutalne troškove nastale kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja stranice Welcome Spring.

Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada vlasniku domene ili je vlasniku domene ustupljeno od strane trećih osoba odnosno subjekata, a na domeni se nalaze objavljeni i zaštitni znakovi te drugo intelektualno vlasništvo trećih osoba. Niti jedan sadržaj objavljen na stranici Welcome Spring ne smije se upotrebljavati bez pisanog odobrenja vlasnika domene, a svaka povreda navedenih prava, namjerna ili slučajna, predstavlja kršenje uvjeta korištenja materijala s internet stranica i podliježe materijalnoj i kaznenoj odgovornosti.

Sadržaj stranice Welcome Spring sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja oglašivača i linkova na stranice u vlasništvu trećih osoba i subjekata, a tvrtka SPOT d.o.o. neće snositi nikakvu odgovornost za točnost i cjelovitost podataka objavljenih na trećim stranicama, kojima se pristupa na vlastitu odgovornost. Svako eventualno ugovaranje usluga između oglašivača i posjetitelja stranice obavlja se izravno te tvrtka SPOT d.o.o. neće snositi odgovornost za njihove ugovore, sadržaje ili eventualne sporove.

Stranica Welcome Spring koristi isključivo na vlastitu odgovornost. Korisnici mogu u bilo kojem trenutku zatražiti informacije o, od njih prikupljenim, osobnim podacima podataka odnosno zatražiti njihovo ažuriranje, ispravku ili brisanje.

Za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta korištenja Portala, mjerodavno je hrvatsko pravo, a za sve zahtjeve i sporove koji eventualno nastanu kao rezultat korištenja Portala ili u svezi s njima isključivo su nadležni hrvatski sudovi.

Poslovanje poduzeća SPOT d.o.o. te sve usluge koje se pružaju putem ove stranice u skladu su sa zakonima Republike Hrvatske.

2. POLITIKA PRIVATNOSTI

Koristeći web stranicu Welcome Spring www.welcome-spring.hr prihvaćate našu Politiku privatnosti te našu politiku cookie-a.

Osobni podaci su jedan ili skup podataka koji nedvosmisleno ukazuje na točno određenog pojedinca te utvrđuju ili omogućavaju utvrđivanje njegovog identiteta. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi osobnim podacima izravno ili neizravno naziva se „ispitanik“.

Vlasnik domene prikuplja isključivo osobne podatke koje ste upisali svojom voljom, kroz dostupne web obrasce (forms) za poziv na primanje obavjesti (newslettera) ili putem kontakta sa zaposlenicima SPOT d.o.o. ili njegovih ovlaštenika. Za uspostavljanje kontakta nužno je pismeno izražavanje Vaše volje.

Neki osobni podaci o Vama ili Vašem poslu mogu biti skupljeni iz obrazaca i istraživanja koja popunite na našoj web stranici i detalja Vaše posjete našoj web stranici, uključujući i podatke koji mogu rezultirati Vašom identifikacijom, poput Internet Protokol (IP) adrese. Neke podatke prikupljamo automatski – koristeći web kolačiće (cookies).

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

SPOT d.o.o. osobne podatke ne prodaje niti ih dijeli, ali je moguće da se slučajno desi da informacije o Vama budu sadržane u podacima koje je SPOT d.o.o. pribavio od trećih strana u ime komunikacije sa klijentima.

Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) obrada podataka je svaki postupak koji se obavlja na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

SPOT d.o.o. prikuplja osobne podatke kako bi stupio u kontakt sa Vama, razmjenjivao informacije te Vam slao obavijesti i marketinške poruke za koje SPOT d.o.o. smatra da bi Vam mogle biti važne, zanimljive i korisne ili koje temeljem ugovora i zakona morate dobiti.

Ukoliko nam prilikom posjete našoj web stranici date odgovarajuću privolu, dozvolili ste SPOT d.o.o. da održava sa Vama promotivnu komunikaciju. Takva komunikacija se može odvijati sve dok Vi eventualno ne iskoristite pravo da u bilo kojem trenutku zahtjevom prekinete komunikaciju ili ukoliko SPOT d.o.o. odluči prestati sa praksom takve komunikacije.

SPOT d.o.o. u određenim situacijama nastupa u ime svojih klijenata kao izvršitelj obrade osobnih podataka, pri čemu će djelovati isključivo prema nalozima klijenta i osigurati da sva postupanja budu u potpunosti u skladu sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

SPOT d.o.o. može, s vremena na vrijeme, koristiti te podatke da identificira svoje posjetitelje na web stranici kao i da takve podatke koristi u svrhu boljeg razumijevanja ponašanja posjetitelja na web stranici.

Web kolačići (Cookies)

Stranice Welcome Spring koriste web kolačiće. To su mali dijelovi koda koje Vaš pretraživač automatski izvršava, a potrebni su za adekvatno prikazivanje sadržaja stranica na svim uređajima i bez njih korištenje stranica ne bi bilo moguće. Informacije koje se tako prikupljaju ne sadrže osobne podatke i služe boljem funkcioniranju stranica te poboljšanju vašeg korisničkog iskustva.

Brisanje web kolačića moguće je kroz postavke vašeg pretraživača te se za više informacija kako ih obrisati obratite proizvođaču pretraživača.

Welcome Spring koriste oglašivačke kolačiće Google Adwords te Facebook Pixel) čije obrasce za pristanak i pravila privatnosti možete pronaći na sljedećim poveznicama:

https://www.google.com/intl/hr/policies/privacy/
https://adssettings.google.com/anonymous?hl=hr
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/ads/preferences/

Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Pravnu osnovu za prikupljanje osobnih podataka mogu činiti: privole koju daju posjetitelji web stranice Welcome Spring kojom dozvoljavaju prikupljanje za jasno naznačenu svrhu, ugovorne obveze prema klijentima, legitimni interes SPOT d.o.o., potrebe odgovora na marketinške upite, zakonska obaveza. Pravna osnova je u skladu sa odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

Legitimni interes SPOT d.o.o.

Promoviranje svih usluga i proizvoda koje nudi SPOT d.o.o. na svojim web stranicama i općenito vrši se u svrhu napretka poslovanja i povećanja razine kvalitete usluga i proizvoda kao i radi uvećanog zadovoljstva korisnika.

Privola

Poduzimanjem svjesne radnje potrebne za davanje pozitivnog odgovora na pitanje vlasnika domene o dozvoli da prikuplja i Vaše osobne podatke prilikom posjeta web stranici Welcome Spring dali ste privolu za obradu Vaših osobnih podataka sa ranije navedenom svrhom. Vlasnik domene će obradu po privoli provoditi vodeći računa o odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

Vašu privolu možete povući u bilo kojem trenutku slanjem elektroničke poruke odgovarajućeg sadržaja na adresu info@spot.hr ili slanjem dopisa na adresu koja je naznačena na kraju dokumenta.

Izjava o prosljeđivanju podataka

SPOT d.o.o. može u određenim prilikama proslijediti Vaše osobne podatke trećim stranama, ali isključivo radi poslova u vezi sa vlastitim djelovanjem te u smislu od Vas dobivene privole. U takvim slučajevima SPOT d.o.o. traži od treće strane da pristane da dobivene podatke procesuira isključivo na temelju naših uputa i potreba koje su u skladu sa Vašom privolom, ovom Politikom privatnosti te Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

Mi nećemo prosljeđivati niti prodavati informacije dobivene od Vas bez Vaše dozvole, ali je iznimno moguće da ipak otkrijemo Vaše osobne podatke, isključivo radi poštivanja odgovarajućih zakonskih odredbi ili pravno valjanih zahtjeva nadležnih državnih tijela.

These submissions are only kept for customer service purposes they are never used for marketing purposes or shared with third parties.

Politika zadržavanja

SPOT d.o.o. će osobne podatke obrađivati tijekom trajanja svakog ugovora i službenog poslovnog odnosa, a nastaviti će čuvati osobne podatke samo u trajanju zastarnih rokova koji važe prema važećim zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj. Nakon isteka zastarnih rokova će podaci iz ugovora i odnosa koji su prestali biti obrisani. Osobni podaci osobe koja je povukla svoju privolu, osim ako je u međuvremenu nastao pravovaljani pravni razlog za zadržavanje podataka, bit će obrisani. SPOT d.o.o. će obrisati bez odgode i sve Vaše osobne podatke koji nisu nužni za ostvarivanje legitimnog Interesa te kada taj interes prestane.

Čuvanje podataka

SPOT d.o.o. čuva podatke u skladu sa svim nužnim kriterijima predviđenim zakonskim propisima i Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, a podatke ne čuva izvan EU.

Veze prema ostalim internetskim stranicama

Ova politika privatnosti se odnosi na web stranicu Welcome Spring www.welcome-spring.hr te sve pod-domene te stranice koje su dostupne u trenutku Vašeg posjeta. Internet stranica Welcome Spring sadrži veze prema internet stranicama drugih subjekata na koje se ne odnosi ova Politika privatnosti. Kada napuštate internet stranicu Welcome Springa, preporučamo Vam da pročitate izjave o privatnosti na svakoj Internet stranici koja prikuplja osobne podatke jer za iste ne snosimo odgovornost.

Obavijest o promjenama

Bilo kakve promjene u vezi naše Politike privatnosti bit će objavljene na našoj Internet stranici te na drugim mjestima prema potrebi.

Vaša prava kao ispitanika

Mi osiguravamo uvjete kako biste vi odlučivali o obradi vaših osobnih podataka. Uz ranije navedeno pravo na povlačenje privole, omogućavamo Vam slijedeća prava: pravo na pristup. Imate pravo dobiti potvrdu o tome da li se Vaši osobni podaci obrađuju ili ne. Ukoliko se podaci obrađuju moramo Vam omogućiti pristup tim podacima.

S temelja Prava na pristup možete zatražiti slijedeće informacije:

 • identitet i pojedinosti o kontaktu osobe ili organizacije (SPOT d.o.o.) koja je odredila kako i zašto obraditi vaše podatke
 • kontakt detalje službenika za zaštitu podataka, gdje je to primjenjivo
 • svrhu obrade, kao i pravni temelj za obradu
 • ako o se obrada temelji na legitimnim interesima članica SPOT d.o.o. ili trećoj strani kao što je jedan od njegovih klijenata – informacije o tim interesima
 • kategorije osobnih podataka prikupljene, pohranjene i obrađene
 • primatelj (e) ili kategorije primatelja kojima se podaci otkrivaju / bit će otkriveni
 • vrijeme pohrane podataka
 • pojedinosti o vašim pravima za ispravljanje, brisanje, ograničavanje ili suprotstavljanje takvoj obradi
 • podatke o vašem pravu na povlačenje suglasnosti u bilo kojem trenutku
 • informacije o načinu podnošenja žalbe nadzornom tijelu (regulator zaštite podataka)
 • je li pružanje osobnih podataka zakonski ili ugovorni zahtjev ili zahtjev koji je neophodan za sklapanje ugovora, kao i jeste li dužni dati osobne podatke i moguće posljedice neuspjeha takvih podataka
 • izvor osobnih podataka ako nije prikupljen izravno od vas
 • pojedinosti i informacije o automatiziranom odlučivanju, kao što su profiliranje i sve značajne informacije o logici koja je uključena, kao i značenje i očekivane posljedice takve obrade.

Imate pravo zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka i pravo dodavanja osobnih podataka koji će popuniti bilo kakve nepotpune osobne podatke.

U određenim slučajevima, imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka.

Imate pravo tražiti da podatke koje netko ima o Vama budu proslijeđeni nekom drugom subjektu

Imate pravo u određenim slučajevima na traženje ograničenja obrade

Imate pravo na prigovor na određene vrste obrade i prikupljanja podataka, kao npr na direktni marketing

Pravo na prigovor automatiziranoj obradi osobnih podataka i profiliranju

Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu.

Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.

Ispunjenje navedenih zahtjeva možete zahtijevati osobnim kontaktom u sjedištu SPOT d.o.o., Varaždin, Trg bana Josipa Jelačića 4, slanjem zahtjeva na e-mail adresu info@spot.hr te pisanim putem na adresu sjedišta

Radi zaštite Vas kao vlasnika osobnih podataka će biti potrebno da se kao podnositelj identificirate na odgovarajući način, koji će poduzeću SPOT d.o.o. biti dovoljno jamstvo da osobne podatke daje njihovom vlasniku.